Cennik

BILETY INDYWIDUALNE CENA ZA 1 GODZINĘ (BILET NORMALNY) CENA ZA 1 GODZINĘ (BILET ULGOWY*)
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 11,00 ZŁ 8,00 ZŁ
SOBOTA -NIEDZIELA 12,00 ZŁ 9,00 ZŁ
W godzinach od 6.00 do 8.00 opłata za 1 godzinę wynosi 5,00 ZŁ
Dzieci do lat 4 pod opieką osoby dorosłej 2,00 ZŁ

BILETY RODZINNE (za okazaniem karty dużej rodziny) CENA ZA 1 GODZINĘ
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 6,00 ZŁ
SOBOTA -NIEDZIELA 7,00 ZŁ

WYNAJEM BASENU CENA
1 tor basenu pływackiego (25 metrowego)/1h
(maksymalnie 10 osób)
70,00 ZŁ
Cały basen pływacki (6 torów)/1h
(maksymalnie 60 osób)
400,00 ZŁ
Połowa małego basenu pływackiego na jedną godzinę
(maksymalnie 12 osób)
100,00 ZŁ
Cały mały basen pływacki za jedną godzinę
(maksymalnie 24 osoby)
200,00 ZŁ

KARNETY
CZAS DO WYKORZYSTANIA
CENA TERMIN WAŻNOŚCI
10 GODZIN 80,00 ZŁ / 60,00 ZŁ* 1 MIESIĄC
20 GODZIN 150,00 ZŁ / 100,00 ZŁ* 2 MIESIĄCE

BILET INSTRUKTORSKI
CENA OPIS
1 GODZINA 12,00 ZŁ Przysługuje osobom posiadającym uprawnienia
do prowadzenia zajęć po podpisaniu umowy z
Gminą Gryfice – możliwość prowadzenia zajęć
z maksymalnie dwiema osobami.

*bilet ulgowy przysługuje: dzieciom powyżej 4 roku życia, uczniom i studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji (szkolnej/studenckiej), opiekunowi inwalidy I grupy niezdolnego do samodzielnej egzystencji, inwalidom, emerytom, rencistom, weteranom wojennym, zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi (odznaczonym odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi);
1. opłata za korzystanie z pływalni przez grupy zorganizowane ze szkół terenu Gminy Gryfice w ramach zajęć wf wynosi 3 zł od osoby za godzinę;
2. opłata za korzystanie z pływalni przez grupy zorganizowane ze szkół spoza terenu Gminy Gryfice wynosi 5 zł od osoby za godzinę zegarową;